Fotografies del treball realitzat al 2003
Col·laboració amb GRAM. ADESC

Fotografies del treball realitzat al 2004
Col·laboració amb FUNDACIÒ TRUETA

Fotografies del treball realitzat al 2006


Fotografies del treball realitzat al 2007

Fotografies del treball realitzat l’estiu 2008

Fotografies del treball realitzat al 2008