Substitució de llits i matalassos en mal estat per nous als poble de Diannah, Baila i Santhiaba Wolof

Substitució de llits i matalassos en mal estat per nous als poble de Diannah, Baila i Santhiaba Wolof

Podriem dir que més que una crisi sanitària están patint una crisis social i económica.
Diannah, Baila i Santhiaba Wolof, són tres poblacions de la Regió de Casamance. Disposen de “Poste de Sante” i “Maternitat”amb escasos recursos materials.

Arran de la pandemia Covid 19 , ha augmentat les visites i la necesitat de hospitalitzacions.
Conjuntament amb les Associacions de dones de les esmentades poblacions, hem vist la necesitat de renovar i ampliar la dotació dels llits i matalassos hospitalaris.

BENEFICIARIS

Les principals impulsores d’aquest projecte son les dones de l’Associació de dones de Diannah, Baila i Santhiaba Wolol , conformades per unes 150 dones.

Aquestes participaran en la distribució dels llits a la Poste de Sante i a les maternitats segons les necesitats.
Les instalacions sanitaries donen cobertura a unes 10.000 persones.

OBJECTIU I RESULTAT ESPERAT

L’objectiu general del projecte es dotar a les poste de sante i maternitats de llits i matalassos hospitalaris a les poblacions de Diannah, Baila i Santhiaba Wolof.

Els llits d’estructura metàlica serán fets amb material i profesionals de la zona, per tal de contribuir a la economía local.
El resultat esperat es de sufragar les mancances de material hospitalari a la zona.

Share this Post